Wire® Düsseldorf yn symud i fis Mehefin 2022.

Wire® Düsseldorf moves to June 2022

Mae Messe Düsseldorf wedi cyhoeddi y bydd y sioeau gwifren® a Tube yn cael eu gohirio tan 20 - 24 Mehefin 2022. Wedi'i drefnu'n wreiddiol ar gyfer mis Mai, mewn ymgynghoriad â'r partneriaid a'r cymdeithasau penderfynodd Messe Düsseldorf symud y sioeau oherwydd y patrymau haint deinamig iawn a lledu'n gyflym. Amrywiad Omicron.

Pwysleisiodd Wolfram N. Diener, Prif Swyddog Gweithredol Messe Düsseldorf, y gefnogaeth ar gyfer y dyddiadau ffair fasnach newydd ym mis Mehefin: “Y tenor ymhlith ein harddangoswyr yw: Rydym eisiau ac angen gwifren a Tube - ond ar adeg mewn amser sy'n addo'r rhagolygon mwyaf o llwyddiant.Ynghyd â'r partneriaid a'r cymdeithasau dan sylw, rydym yn ystyried dechrau'r haf fel y cyfnod delfrydol ar gyfer hyn.Rydym nid yn unig yn disgwyl i batrymau heintiau dawelu ond hefyd i fwy o bobl allu dod i mewn i'r wlad a chymryd rhan.Mae hyn yn golygu y gall cwmnïau arddangos yn ogystal ag ymwelwyr wneud eu busnes mewn amgylchedd sy'n amlwg yn cael ei effeithio llai gan Covid-19."

Fel y ffeiriau masnach rhyngwladol mwyaf ar gyfer eu diwydiannau, mae gan wire® a Tube apêl fyd-eang ac mae angen amseroedd arwain arbennig o hir arnynt.Yn draddodiadol, mae dwy ran o dair o'r holl gwmnïau arddangos yn teithio i Düsseldorf o dramor bob dwy flynedd.

Mae ymwelwyr masnach o dros 80 o wledydd yn cyfarfod yn Ffair Düsseldorf ar adegau prysur.Felly mae'r dyddiad ffair newydd o 20fed - 24ain Mehefin 2022 yn rhoi sicrwydd cynllunio clir i'r diwydiannau hyn.

Ychwanegodd Daniel Ryfisch, cyfarwyddwr prosiect Wire and Tube: “Hoffwn ddiolch i’n harddangoswyr a’n partneriaid am eu dealltwriaeth a’u parodrwydd i wneud gwifren a Tube unwaith eto gyda ni rhwng 20fed – 24ain Mehefin fel uchafbwyntiau’r diwydiant y maen nhw wedi bod ers mwy na hynny. 30 mlynedd yn lleoliad Düsseldorf.”
Bydd arddangoswyr mewn gwifren yn cyflwyno eu huchafbwyntiau technolegol yn neuaddau arddangos 9 i 15, tra bydd arddangoswyr Tiwb yn neuaddau 1 i 7a.

Gwneuthurwr a chyflenwr deunyddiau mewnbwn ac atebion technegol byd-enwog a mwyaf i'r peiriannau cylchdroi trydan, trawsnewidyddion a diwydiannau cyffredinol yn Affrica.


Amser postio: Mai-18-2022